Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Máy phụ trợ

Máy ép thủy lực

Máy đột CNC

Máy đột CNC

Máy CNC

Máy CNC laser bàn kép

Máy CNC laser

Máy chấn Komatsu 2

Máy Chấn gấp Yawei 110 3200

Máy chấn CNC

Máy cắt Komatsu

Máy cắt Komatshu

Máy cắt Komatshu đột

Máy cắt Amada

Máy cắc CNC plasma

IMGP0922

Đột CNC3

Đột CNC

LÊN ĐẦU